Mokyklos istorija

 

   Klaipėdos vaikų dailės mokykla įkurta 1969 metais rugsėjo 1 dieną. Mokyklos steigimo sprendimą Nr.138 pasirašė Klaipėdos Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas A. Žalys, sekretorius S. Liubartas 1969 m. balandžio 11 d.

   Vaikų dailės mokykla darbą pradėjo 1969 m. rugsėjo 9 d. Simono Daukanto gatvės pastate nr. 9. (Iki 1945 m. nedidelis, vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas priklausė Katalikų bažnyčios klebonija. Vėliau buvo antrasis vaikų darželis).

   Daug energijos, laiko ir jėgų vaikų dailės mokyklos įkūrimui atidavė skulptorė, tuometinė Klaipėdos dailininkų sekcijos pirmininkė Violeta Skirgailaitė, ilgai kovojusi ir dėl Adomo Brako vardo, jo kultūrinio palikimo išsaugojimo Klaipėdoje. Ji buvo ir pirmoji Vaikų dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja.

   Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas tapytojas Edvardas Malinauskas. Sutelkęs nedidelį mokytojų kolektyvą, jis entuziastingai organizavo mokyklos veiklą.

   1969 metais mokykloje dirbo devyni dailės mokytojai, dailininkai. Į mokyklą buvo priimti 153 mokiniai.

   Nuo 1970 m. iki 1989 m. vaikų dailės mokykloje veikė ir vakarinis skyrius suaugusiessiems. Šį skyrių galėjo lankyti įvairaus amžiaus bei išsilavinimo žmonės, jaučiantys potraukį dailei.

   Klaipėdos miesto Vykdomasis komitetas 1970 m. kovo 27 d. patvirtino sprendimą Nr. 108, kurio 1 punkte rašoma: "Perkelti nuo 1970 m. rugsėjo 1 d. vaikų dailės mokyklą iš S. Daukanto g. Nr. 9 patalpų į Rumpiškės g. Nr. 45 patalpas". Į buvusį Rumpiškės dvaro gyvenamąjį pastatą vaikų dailės mokykla persikėlė 1971 m.

   Rumpiškės dvaras, superkant žemes, įkurtas 1646 m. Dvarą 1715 m. įsigijo Klaipėdos pirklys Michaelis Rumpas, kurio vardu, kaip nurodo Klaipėdos istorijos tyrinėtojas Jochanas Zembrickis, ir buvo pavadintas dvaras bei 1905 m. nutiestas kelias į Klaipėdą, vėliau virtęs Rumpiškės gatve.

    Rumpiškės dvaro rūmai, kuriuose tuo metu gyveno keletas šeimų, buvo stipriai apleisti. Mokyklos direktorius Edvardas Malinauskas ir mokytojai rūpinosi rūmų restauravimu, originalaus interjero išsaugojimu.

   Netrukus senojo Rumpiškės dvaro pastatai mokyklai tapo per ankšti. Todėl 1979 m. buvo pradėtas statyti naujasis mokyklos priestatas, (projekto autoriai L. Blažienė ir A. Sakalienė), pritaikytas dailės mokyklos veiklai ir reikmėms. 

Mokyklos direktoriai:
 
Edvardas Malinauskas
1969-1978m.
Romas Vaitkus
1978-1982m.
Vladimiras Sušilovas
1982-1990m.
Rimas Tunaitis
1990-2007m.
Violeta Beresnevičienė
 2008-2021 m.
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
Violeta Skirgailaitė
1969-1973m.
Jonas Pulmonas
1973-1975m.
Algirdas Taurinskas
1975-1978m.
Felicija Spudulienė
1978-1979m.
Augustinas Virgilijus Burba
1979-1980m.
Rima Baukaitė
1980-2011m.
Jurgita Šakinienė
 Nuo 2011 m.

 

 

 

 
    1973 m. vaikų dailės mokyklą baigė pirmoji keturiolikos mokinių laida. Per keturiasdešimt mokyklos gyvavimo metų išleistos 36 diplomantų laidos (per 1220 mokinių), iš kurių dalis pasirinko dailininko profesiją. 

    2006 m. Klaipėdos vaikų dailės mokyklai suteiktas Adomo Brako vardas (minint 100-ąsias gimimo metines).

   Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pedagogai yra dailininkai profesionalai, puikūs savo dalyko žinovai, kūrybingi menininkai ir mokytojai. Dauguma jų yra baigę Vilniaus dailės akademiją ir mokykloje triūsia ne vieną dešimtmetį. Dailės pedagogė tapytoja Renatė Lūšis - nuo mokyklos  įkūrimo. Tapytoja Nijolė Balčiūnaitė - nuo 1971 m. Grafikė Laima Gedvilaitė-Sakalauskienė ir tapytojas monumentalistas Vydas Pinkevičius (mirė 2012 m.) - nuo 1975 m. 1976 m. į mokyklą atėjo dirbti tapytojas - grafikas Augustinas Virgilijus Burba, keramikė Ona Giedrė Masiulytė-Burbienė, menotyrininkas Petras Šmitas. 1977 m. - grafikė Regina Maželytė-Taurinskienė. 1979 m. - tapytojas Rimas Tunaitis ir dailiojo metalo dailininkas Danius Drulys. 1980 m. dailininkė, mokytoja Rima Baukaitė. 1982 m. - dailės pedagogas, tapytojas Vladimiras Sušilovas. Per praėjusį dešimtmetį mokytojų gretas papildė taikomosios dailės menininkas Evaldas Bernotas - 2000m.; grafikas tapytojas Arūnas Mėčius (mirė 2013 m.) - 2001 m.; taikomosios skulptūros dailininkė Rita Budvytytė - 2005 m., bibliotekininkė ir mokytoja Vaidė Gaudiešiūtė - 2005 m.; tapytojas Nilas Budžinskis - 2008 m.

   Klaipėdos vaikų (Adomo Brako) dailės mokykloje dirbo mokytojai: pirmasis mokyklos direktorius, tapytojas Edvardas Malinauskas, 1969-2001 m.; mokyklos įkūrimo iniciatorė ir pirmoji direktoriaus pavaduotoja, skulptorė Violeta Skirgailaitė, 1969-1975; tapytojas monumentalistas Angelas Gabrielaitis, 1969-1993 (mirė 2004); skulptorius Motiejus Narbutas, 1969-2001 (mirė 2005); skulptorius Dmitrijus Jefremovas, 1969-1975; menotyrininkas Jonas Tatoris, 1969-1974 (mirė 2004); grafikas Vytautas Antanas Jakštys, 1969-1978; skulptorius Julius Vertulis, 1969-1971 (mirė 2005); grafikas Jonas Pulmo nas, 1970-1976; dailiosios tekstilės dailininkė Alvyda Burokienė, 1970-1975; grafikas Jonas Burokas, 1971-1975; skulptorius Juozas Rimkus, 1971-1972; menotyrininkė Veronika Taurinskienė, 1971-1976; tapytojas Algirdas Taurinskas, 1971-1983; skulptorė Tamara Janova, 1971-1978; keramikas Antanas Marcinkevičius, 1971-1975; grafikė, dailės pedagogė Felicija Kačenauskaitė-Pinkevičienė, 1971-1975 ir 1979-1991; skulptorius Lionginas Garla, 1973-1975 (tragiškai žuvo 1983); grafikė Irena Kačenauskaitė, 1974-1989; keramikė Skirmantė Bialopetravičiūtė, 1975-1981 (mirė 2007); dekoratyvinės dailės dailininkė, akvarelistė Zita Daugintytė-Leggo, 1977-1979; keramikas Vladas Petravičius, 1976-1978 ir 1980-1988; skulptorius, pedagogas Gintautas Jonkus, 1980-1987; taikomosios dekoratyvinės dailės dailininkas Laisvūnas Kavaliauskas, 1988-1990; taikomojo meno dailininkas Vidas Bizauskas, 1989-1991; keramikė Regina Ramonaitė-Vaitiekūnienė, 1990-1993; menotyrininkė Kristina Jokubavičienė, 1998-2006; dekoratyvinės dailės dailininkė Kristina Mickevičienė, 1999-2002; taikomojo meno dailininkas Saulius Bertulis, 2001-2006.

Laikas eina, keičiasi kartos, kasmet mokykla atsinaujina naujais mokiniais, o šiandiena tampa istorija...

 

Petras Šmitas

Nuotraukos: Petro Šmito, Arūno Mėčiaus ir kt.