2017 m.

2017 m.

Organizuoti švietimo įstaigoms kvalifikaciniai renginiai:

  • Seminaras „Nauji švietimo dokumentai-pokyčiai neformaliojo švietimo mokyklos veikloje“ 2017-02-24.
  • Tarptautinė konferencija „Šalies ir užsienio dailės ugdymo tendencijos, perspektyvos ir kryptys“ 2017-04-06.
  • Edukacinė išvyka-seminaras „Dailės mokyklų bendradarbiavimo patirtis“ 2017-06-15.