Piešinių konkursai

ATNAUJINTA INFORMACIJA!!!
Atsižvelgiant į karantino apribojimus, pratęsiame darbų pristatymo terminą iki 2021 m. gegužės 7 d. Taip pat, jei neturite galimybės atsiųsti pačių kūrybinių darbų, priimame KOKYBIŠKAS kūrybinių darbų nuotraukas. Nuotraukos pavadinime būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, amžių, darbo pavadinimą, mokytojo vardą pavardę ir ugdymo įstaigą. Nuotraukas siųsti el. p.: s.mingeliene@brakas.lt

UPDATED INFORMATION !!!
Due to quarantine restrictions, we are extending the deadline for delivery of artworks until 2021. May 7 and we also accept HIGH QUALITY photos of artworks. The title of the photo must include the student's name, age, title, teacher's name, surname, and educational institution. Email photos to: s.mingeliene@brakas.lt

VII TARPTAUTINIO 
MOKINIŲ PIEŠINIŲ IR PLASTIKOS KONKURSO „WAVE ON WAVE“ (2021 m.):
Nuostatai
Kūrybinio darbo kortelė
REGISTRACIJA

THE 7TH INTERNATIONAL CHILDREN`S CONTEST OF DRAWING AND SCULPTURE "WAVE ON WAVE" (2021):
Regulations
Work identification label
REGISTRATION


________________________________________________________________

   MIELI DALYVIAI,

    Džiaugiamės Jūsų dalyvavimu VI tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse ,,Wave on Wave-2020" ir atsiųstais darbais! Norime Jums visiems padėkoti ir pasveikinti prizinių vietų laimėtojus, laureatus ir jų mokytojus. Dėl pandemijos šiais metais apdovanojimų renginio nedarysime. Dėl diplomų ir prizų perdavimo susisieksime asmeniškai su mokytojais.
    Sveikiname ir susimatysime sekančiame konkurse!

   DEAR PARTICIPANTS,

    We are glad to have Your participation in the VI International Children's Contest of Fine Art "Wave on Wave-2020"! We would like to thank You all and congratulate the winners, laureates and their teachers. Due to the pandemic, we will not be holding an awards event this year. We will contact teachers in person for the transfer of diplomas and prizes.
    Congratulations and see you at the next contest!

    REZULTATAI/RESULTS 2020 m.