Pedagoginiai darbuotojai

Inga Šmitienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, dailininkė-dizainerė
Piešimo, grafikos metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Klaipėdos vizualinių komunikacijų dizaino katedra. Bakalauras
Vilniaus dailės akademijos Taikomosios dailės fakultetas. Magistras

Birutė Andriekutė

Lietuvos dailininkų sajungos narė, grafikė
Dailėtyros, dailės pažinimo metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos, dailėtyros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės institutas

Rima Baukaitė

Dailininkė
Pareigos: grafikos, piešimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas. Piešimo, braižybos ir darbų mokytoja
El. paštas: rbaukaite@yahoo.com

Nilas Budžinskis

Dailininkas
Pareigos: piešimo, grafikos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija Dailininkas pedagogas
El. paštas: nilasbud@gmail.com

 Darius Mickevičius

Pareigos: piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis Institutas. Braižybos, dailės, darbų mokytojas

Loreta Poškienė

Grafikė
Pareigos: piešimo, grafikos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Grafikos magistras

Augustinas Burba

Dizaineris
Tapybos, kompozicijos metodinės grupės pirmininkas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas

Alfonsas Lekavičius

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnysis mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, taikomoji skulptūra. Bakalauras
Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Dailės magistras (freska- mozaika)

Vytautas Sajauskas

Dailės mokytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnysis mokytojas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas. Dailės mokytojas
El. paštas: daivavytas@yahoo.com

Jurgita Kateivienė

Dizainerė
Pareigos: direktorė; tapybos, kompozicijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas. Bakalauras

Andrius Tarasevičius

Tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Tapyba. Bakalauras

Rasa Užpelkytė

Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo vaikų švietimo (dailė) vyresnioji mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Kauno institutas. Tekstilės bakalauras

Rita Budvytytė

Skulptorė
Skulptūros metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: skulptūros, dailėtyros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Taikomoji skulptūra. Bakalauras
Vilniaus dailės akademija. Skulptūros restauravimas. Magistras
El. paštas: marga.ritabudvytyte@gmail.com

Evaldas Bernotas

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, metalo dailininkas
Pareigos: skulptūros mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Estijos valstybinis dailės institutas. Taikomosios dailės menininkas

Giedrė Ona Burbienė 

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, keramikė
Pareigos: skulptūros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: LTSR Valstybinis dailės institutas. Dailininkė keramikė, dailės pedagogė
El. paštas: vb.gm@balticum-tv.lt

Sergejus Plotnikovas 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dailininkas-skulptorius
Pareigos: skulptūros mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Peterburgo S. Repino dailės akademija, skulptūros fakultetas, dailininkas-skulptorius

Deivyda Sakalauskaitė

Dailininkė
Pareigos: skulptūros, erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Keramikos bakalauras
El. paštas: deivyda.sakalais@gmail.com

 Aušra Skersienė

Restauratorė
Pareigos: erdvinės raiškos, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Skulptūra-restauravimas. Bakalauras
Vilniaus dailės akademija. Dailės ir interjero restauravimas. Magistras

Simona Mingėlienė

Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Vytauto Didžiojo Universitetas. Menotyra. Bakalauras
Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose.

Žydrūnė Kriūkaitė Juciuvienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Dailininkė tekstilininkė
El. paštas: zkriukaitejuciuviene@gmail.com

 

 Mokytojo pareigų funkcijos