Pedagoginiai darbuotojai

Jurgita Kateivienė

Dizainerė
Pareigos: direktorė; tapybos, kompozicijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas. Bakalauras
El. paštas  brakas@brakas.lt
 

Rita Budvytytė

Skulptorė
Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui; skulptūros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Taikomoji skulptūra. Bakalauras.
Vilniaus dailės akademija. Skulptūros restauravimas. Magistras.
El. paštas  r.budvytyte@brakas.lt

Birutė Andriekutė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, grafikė
Dailėtyros, dailės pažinimo metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos, dailėtyros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės institutas
 
 

Deivyda Baltuškienė

Dailininkė
Skulptūros metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: skulptūros, erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Keramikos bakalauras

 

Rima Baukaitė

Dailininkė
Pareigos: grafikos, piešimo, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas. Piešimo, braižybos ir darbų mokytoja
El. paštas  rima.baukaite@brakas.lt

 

Augustinas Burba

Dailininkas
Kompozicijos, tapybos, spalvinės raiškos metodinės grupės pirmininkas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė)  mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija
 

Vaidė Gaudiešiūtė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, grafikė
Pareigos: ugdymo skyriaus vedėja; dailėtyros, piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Meno istorijos magistras
 
 

Agnė Jablonskytė

Pareigos: skulptūros, erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Skulptūra-restauravimas. Magistras

 

Jurgita Jokubauskė

Pareigos: grafikos, piešimo, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas. Bakalauras
 
 

Žydrūnė Kriūkaitė Juciuvienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Dailininkė tekstilininkė
El. paštas  zydrune.kriukaitejuciuviene@brakas.lt

 

Alfonsas Lekavičius

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos, skulptūros, erdvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnysis mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, taikomoji skulptūra. Bakalauras
Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Dailės magistras (freska- mozaika)
 
 

 Darius Mickevičius

Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas. Braižybos, dailės, darbų mokytojas

 

Simona Mingėlienė

Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Vytauto Didžiojo Universitetas. Menotyra. Bakalauras
Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose.
 
 

Sergejus Plotnikovas 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dailininkas-skulptorius
Pareigos: skulptūros, erdvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Peterburgo S. Repino dailės akademija, skulptūros fakultetas, dailininkas-skulptorius
 
 

Loreta Poškienė

Grafikė
Pareigos: piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Grafikos magistras

 

Vytautas Sajauskas

Dailės mokytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė)  mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas. Dailės mokytojas
El. paštas  vytautas.sajauskas@brakas.lt

 

Aušra Skersienė

Restauratorė
Pareigos: erdvinės raiškos, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Skulptūra-restauravimas. Bakalauras
Vilniaus dailės akademija. Dailės ir interjero restauravimas. Magistras
Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose.

 

Inga Šmitienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, dailininkė-dizainerė
Piešimo, grafikos, piešimo metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Klaipėdos vizualinių komunikacijų dizaino katedra. Bakalauras
Vilniaus dailės akademijos Taikomosios dailės fakultetas. Magistras
 
 

Andrius Tarasevičius

Tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Tapyba. Bakalauras
 
 
Rasa Užpelkytė

Tapytoja
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo vaikų švietimo (dailė) vyresnioji mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Kauno institutas. Tekstilės bakalauras
 
 

 

 Mokytojo pareigų funkcijos