Nepedagoginiai darbuotojai

Aušra Liatukienė
Direktoriaus pavaduotoja
 
Aušra Jonauskaitė
Raštinės administratorė
 
Virginija Mikalauskienė
Specialistė
 
Simona Mingėlienė
Bibliotekininkė
el. paštas s.mingeliene@brakas.lt
Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose.
 
Rimantas Petrauskas
Pastato priežiūros ir remonto darbininkas
 
Jonas Ambroževičius
Kiemsargis
 
Violeta Buivienė
Rūbininkė-budėtoja
 
Renata Vainorienė
Rūbininkė-budėtoja
 
Vida Mikutienė
Valytoja-budėtoja
 
Eimantas Puzinas
Valytojas
 
Virginija Rudienė
Valytoja
 
Rasa Stasiulienė
Valytoja