Valdymo struktūra

 

PATVIRTINTA
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V1-31

 

KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS STRUKTŪRA