{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraÅ¡as | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla