{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Strateginis veiklos planas | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla