{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Veiklos vertinimo rezultatai | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla