{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Mokyklos istorija | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Mokyklos istorija

 

   Klaipėdos vaikų dailės mokykla įkurta 1969 metais rugsėjo 1 dieną. Mokyklos steigimo sprendimą Nr.138 pasirašÄ— Klaipėdos Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas A. Žalys, sekretorius S. Liubartas 1969 m. balandžio 11 d.

   Vaikų dailės mokykla darbą pradėjo 1969 m. rugsėjo 9 d. Simono Daukanto gatvės pastate nr. 9. (Iki 1945 m. nedidelis, vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas priklausė Katalikų bažnyčios klebonija. Vėliau buvo antrasis vaikų darželis).

   Daug energijos, laiko ir jėgų vaikų dailės mokyklos įkÅ«rimui atidavė skulptorė, tuometinė Klaipėdos dailininkų sekcijos pirmininkė Violeta Skirgailaitė, ilgai kovojusi ir dėl Adomo Brako vardo, jo kultÅ«rinio palikimo išsaugojimo Klaipėdoje. Ji buvo ir pirmoji Vaikų dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja.

   Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas tapytojas Edvardas Malinauskas. Sutelkęs nedidelį mokytojų kolektyvą, jis entuziastingai organizavo mokyklos veiklą.

   1969 metais mokykloje dirbo devyni dailės mokytojai, dailininkai. Ä® mokyklą buvo priimti 153 mokiniai.

   Nuo 1970 m. iki 1989 m. vaikų dailės mokykloje veikė ir vakarinis skyrius suaugusiesiems. ŠÄ¯ skyrių galėjo lankyti įvairaus amžiaus bei išsilavinimo žmonės, jaučiantys potraukį dailei.

   Klaipėdos miesto Vykdomasis komitetas 1970 m. kovo 27 d. patvirtino sprendimą Nr. 108, kurio 1 punkte rašoma: "Perkelti nuo 1970 m. rugsėjo 1 d. vaikų dailės mokyklą iš S. Daukanto g. Nr. 9 patalpų į Rumpiškės g. Nr. 45 patalpas". Ä® buvusį Rumpiškės dvaro gyvenamąjį pastatą vaikų dailės mokykla persikėlė 1971 m.

   Rumpiškės dvaras, superkant žemes, įkurtas 1646 m. Dvarą 1715 m. įsigijo Klaipėdos pirklys Michaelis Rumpas, kurio vardu, kaip nurodo Klaipėdos istorijos tyrinėtojas Jochanas Zembrickis, ir buvo pavadintas dvaras bei 1905 m. nutiestas kelias į Klaipėdą, vėliau virtęs Rumpiškės gatve.  

Rumpiškės dvaro rÅ«mai, kuriuose tuo metu gyveno keletas šeimų, buvo stipriai apleisti. Mokyklos direktorius Edvardas Malinauskas ir mokytojai rÅ«pinosi rÅ«mų restauravimu, originalaus interjero išsaugojimu.

   Netrukus senojo Rumpiškės dvaro pastatai mokyklai tapo per ankšti. Todėl 1979 m. buvo pradėtas statyti naujasis mokyklos priestatas, (projekto autoriai L. Blažienė ir A. Sakalienė), pritaikytas dailės mokyklos veiklai ir reikmėms. 

 

Mokyklos direktoriai:

Edvardas Malinauskas

1969–1978

Romas Vaitkus

1978–1982

Vladimiras Sušilovas

1982–1990

Rimas Tunaitis

1990–2007

Violeta Beresnevičienė

 2008–2021

Jurgita Kateivienė

Nuo 2021

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

Violeta Skirgailaitė

1969–1973

Jonas Pulmonas

1973–1975

Algirdas Taurinskas

1975–1978

Felicija Spudulienė

1978–1979

Augustinas Virgilijus Burba

1979–1980

Rima Baukaitė

1980-2011

Jurgita Šakinienė (Kateivienė)

 2011–2021

Rita Budvytytė

Nuo 2022

    1973 m. vaikų dailės mokyklą baigė pirmoji keturiolikos mokinių laida. Per keturiasdešimt mokyklos gyvavimo metų išleistos 36 diplomantų laidos (per 1220 mokinių), iš kurių dalis pasirinko dailininko profesiją. 

   2006 m. Klaipėdos vaikų dailės mokyklai suteiktas Adomo Brako vardas (minint 100-ąsias gimimo metines). 

   Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pedagogai yra dailininkai profesionalai, puikÅ«s savo dalyko žinovai, kÅ«rybingi menininkai ir mokytojai. 1976 m. į mokyklą atėjo dirbti keramikė Ona Giedrė Masiulytė-Burbienė,  1980 m. – dailininkė, mokytoja Rima Baukaitė. 2005 m. mokytojų gretas papildė taikomosios skulptÅ«ros dailininkė Rita Budvytytė; skulptorius Sergejus Plotnikovas – 2006 m. Dizainerė Jurgita Šakinienė (Kateivienė) ir skulptorius, tapytojas Alfonsas Lekavičius mokykloje dirba nuo 2009 m. Grafikės Loreta Poškienė ir Inga Šmitienė į mokyklą atėjo dirbti 2011 m. Nuo šių metų dirba ir bibliotekininkė Simona Mikalauskaitė (Mingėlienė); nuo 2014 m. – tapytojas Andrius Tarasevičius; 2015 m. – tapytojas Augustinas Burba ir grafikė Birutė Andriekutė. 2017 m. pradėjo dirbti tapytojas Vytautas Sajauskas; nuo 2019 m. – tekstilininkė Å½ydrÅ«nė KriÅ«kaitė-Juciuvienė ir tapytoja Rasa Užpelkytė. 2020 m. į mokytojų kolektyvą įsijungė keramikė Deivyda Sakalauskaitė (Baltuškienė), restauratorė Aušra Vyšniauskaitė (Skersienė) ir dailininkas Darius Mickevičius; 2021 m. – grafikė Vaidė GaudiešiÅ«tė; 2022 m. – restauratorė Agnė Jablonskytė ir dizainerė Jurgita Jokubauskė.

   Klaipėdos vaikų (Adomo Brako) dailės mokykloje dirbo mokytojai: pirmasis mokyklos direktorius, tapytojas Edvardas Malinauskas, 1969–2001 m.; mokyklos įkÅ«rimo iniciatorė ir pirmoji direktoriaus pavaduotoja, skulptorė Violeta Skirgailaitė, 1969–1975; tapytojas monumentalistas Angelas Gabrielaitis, 1969–1993 (mirė 2004); skulptorius Motiejus Narbutas (1934–2005), 1969–2001; dailės pedagogė akvarelistė Renatė LÅ«šis (1942–2014), 1969–2009; skulptorius Dmitrijus Jefremovas (1934–2022), 1969–1975; menotyrininkas Jonas Tatoris (1925–2004), 1969–1974; grafikas Vytautas Antanas Jakštys, 1969–1978; skulptorius Julius Vertulis (1935–2005), 1969–1971; grafikas Jonas Pulmonas, 1970–1976; dailiosios tekstilės dailininkė Alvyda Burokienė, 1970–1975; grafikas Jonas Burokas, 1971–1975; skulptorius Juozas Rimkus, 1971–1972; menotyrininkė Veronika Taurinskienė, 1971–1976; tapytojas Algirdas Taurinskas (1941–2017), 1971–1983; skulptorė Tamara Janova, 1971–1978; keramikas Antanas Marcinkevičius, 1971–1975; grafikė, dailės pedagogė Felicija Kačenauskaitė-Pinkevičienė, 1971–1975 ir 1979–1991; tapytoja Nijolė BalčiÅ«naitė, 1971–2013; skulptorius Lionginas Garla (1948–1983), 1973–1975; grafikė Irena Kačenauskaitė, 1974–1989; keramikė Skirmantė BialopetravičiÅ«tė, 1975–1981 (mirė 2007); grafikė Laima Gedvilaitė-Sakalauskienė, 1975–2011; tapytojas monumentalistas Vydas Pinkevičius (1949–2012), 1975–2012; tapytojas - grafikas Augustinas Virgilijus Burba, 1976–2015; menotyrininkas Petras Šmitas (1941–2023), 1976–2013; keramikas Vladas Petravičius, 1976–1978 ir 1980–1988; dekoratyvinės dailės dailininkė, akvarelistė Zita Daugintytė-Leggo, 1977–1979; grafikė Regina Maželytė-Taurinskienė (1952–2020), 1977–2020;  skulptorius, pedagogas Gintautas Jonkus, 1980–1987; tapytojas Rimas Tunaitis, 1979–2017; dailiojo metalo dailininkas Danius Drulys, 1979–2017; dailės pedagogas, tapytojas Vladimiras Sušilovas, 1982 –2011; taikomosios dekoratyvinės dailės dailininkas LaisvÅ«nas Kavaliauskas, 1988–1990; taikomojo meno dailininkas Vidas Bizauskas, 1989–1991; keramikė Regina Ramonaitė-VaitiekÅ«nienė, 1990–1993; menotyrininkė Kristina Jokubavičienė, 1998–2006; dekoratyvinės dailės dailininkė Kristina Mickevičienė, 1999–2002; taikomojo meno dailininkas Saulius Bertulis, 2001–2006; grafikas tapytojas ArÅ«nas Mėčius (1965–2013), 2001–2013; tapytojas Nilas Budžinskis, 2008–2022; Mindaugas Bumblys, 2011–2015; Rita Adomaitienė, 2014–2016; Ugnė Nagrockaitė, 2017–2020, taikomosios dailės menininkas Evaldas Bernotas (1961-2023), 2000–2023.

 

Laikas eina, keičiasi kartos, kasmet mokykla atsinaujina naujais mokiniais, o šiandiena tampa istorija...

 

Petras Šmitas

Nuotraukos: Petro Šmito, ArÅ«no Mėčiaus ir kt.