{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Vykdomos programos | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Vykdomos programos

Ugdymo turiniui įgyvendinti parengtos neformaliojo švietimo programos: neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU):

ANKSTYVASIS
DAILĖS UGDYMAS (NVŠ)

6–7 metų mokiniams (pirmokams).
Programos trukmė – 1 metai.

PRADINIS
DAILĖS UGDYMAS (FŠPU)

7–10 metų mokiniams.
Programos trukmė – 3 metai.

PARUOŠIAMASIS (DAILĖS MĖGĖJŲ)
UGDYMAS (NVŠ)

11 metų mokiniams.
Programos trukmė – 1 metai.

PAGRINDINIS
DAILĖS UGDYMAS (FŠPU)

Mokiniams, baigusiems pradinio dailės
ugdymo programą ir gabiems dailei vaikams (nuo 12 metų).
Programos trukmė – 4 metai.
Baigusiems išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimas (k. 9201).

PROFESINĖS LINKMĖS
DAILĖS UGDYMAS (NVŠ)

Mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą.
Programos trukmė 1 – 2 metai.

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ
ŠVIETIMAS

Renkasi suaugusieji lankytojai.
Programos trukmė  –  pagal poreikį.