{¦¦W¬i÷œ¢{^ž 2019 metai | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

2019 metai

Organizuoti projektai

„50 štrichų“

Edukacinis projektas, skirtas  Mokyklos įkÅ«rimo 50-mečiui.
Dalyvauja visi mokyklos mokiniai.
Ekspozicijos – Klaipėdos mieste, mokykloje.

„Vakarai prie židinio“

Ilgalaikis kūrybinis edukacinių renginių ciklas klaipėdiečiams.
Temos: „Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas“, „Natiurmortas tapytojo
Vladimiro Sušilovo kÅ«ryboje“.
Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultÅ«ros departamento Švietimo skyrius.

 „Dvarai pasakoja“

Edukacinis projektas-pleneras.
Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultÅ«ros departamento Švietimo skyrius.
Ekspozicijos – Klaipėdos mieste, mokykloje.

 „Žolynuose“

Tęstinis edukacinis projektas-žemės menas.
Projekto partneriai Klaipėdos Universiteto Botanikos sodas.
Ekspozicijos – Klaipėdos mieste, mokykloje.

„Netradicinio ugdymo dienos“

Tęstinis projektas 3 kartus per metus. Meistriškumo pamokos miesto švietimo
įstaigoms ir socialiniams partneriams.

Projektai su socialiniais partneriais

„Monumentalioji tapyba architektÅ«ros labirintuose: praeitis ir dabartis“.

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos projekto partneriai.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultÅ«ros taryba.

Tarptautinis projektas „Menų krantai“ (tęstinis)

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos projekto partneriai.
Tarptautinė vaikų ir jaunimo kūrybinė laboratorija aplink Baltijos jūrą.
Projekto veiksmas  – Lielvardes muzikos ir meno mokykla (Latvija) ir Klaipėdos miesto įstaigos.

„Jausti – vadinasi matyti“ (tęstinis)

Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialo partneriai.
Projektą  finansuoja KultÅ«ros rėmimo fondas.
Ekspozicijos – atvirose erdvėse.

 „Meno ir sporto savaitė“

Edukacinis projektas-pleneras.
Projekto partneriai Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla.