{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Pedagoginiai darbuotojai | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Pedagoginiai darbuotojai

Jurgita Kateivienė

Dizainerė
Pareigos: direktorė; tapybos, kompozicijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas. Bakalauras

El. paštas  brakas@brakas.lt

Rita Budvytytė

Skulptorė
Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui; skulptūros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Taikomoji skulptÅ«ra. Bakalauras.
Vilniaus dailės akademija. SkulptÅ«ros restauravimas. Magistras.

El. paštas  r.budvytyte@brakas.lt

Birutė Andriekutė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, grafikė
Dailėtyros, dailės pažinimo metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos, dailėtyros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės institutas

El. paštas  birute.andriekute@brakas.lt

Deivyda Baltuškienė

Dailininkė
Skulptūros metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: skulptÅ«ros, erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Keramikos bakalauras

El. paštas  deivyda.baltuskiene@brakas.lt

Rima Baukaitė

Dailininkė
Pareigos: grafikos, piešimo, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas. Piešimo, braižybos ir darbų mokytoja

El. paštas  rima.baukaite@brakas.lt

Augustinas Burba

Dailininkas

Kompozicijos, tapybos, spalvinės raiškos metodinės grupės pirmininkas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė)  mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija

El. paštas  augustinas.burba@brakas.lt

Vaidė GaudiešiÅ«tė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, grafikė
Pareigos: ugdymo skyriaus vedėja; dailėtyros, piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Meno istorijos magistras

El. paštas  v.gaudiesiute@brakas.lt

Agnė Jablonskytė

Pareigos: skulptÅ«ros, erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. SkulptÅ«ra-restauravimas. Magistras

El. paštas  agne.jablonskyte@brakas.lt

Jurgita Jokubauskė

Pareigos: grafikos, piešimo, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas. Bakalauras

El. paštas  jurgita.jokubauske@brakas.lt

Žydrūnė Kriūkaitė Juciuvienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnioji mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Dailininkė tekstilininkė

El. paštas  zydrune.kriukaitejuciuviene@brakas.lt

Alfonsas Lekavičius

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos, skulptÅ«ros, erdvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnysis mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, taikomoji skulptÅ«ra. Bakalauras
Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Dailės magistras (freska- mozaika)

 El. paštas  alfonsas.lekavicius@brakas.lt

 Darius Mickevičius

Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas. Braižybos, dailės, darbų mokytojas

El. paštas  darius.mickevicius@brakas.lt

 Sergejus Plotnikovas 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dailininkas-skulptorius
Pareigos: skulptÅ«ros, erdvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Peterburgo S. Repino dailės akademija, SkulptÅ«ros fakultetas, dailininkas-skulptorius

El. paštas  sergejus.plotnikovas@brakas.lt

Loreta Poškienė

Grafikė
Pareigos: piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas, Menų fakultetas. Grafikos magistras

El. paštas   loreta.poskiene@brakas.lt

Vytautas Sajauskas

Dailės mokytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė)  mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas. Dailės mokytojas

El. paštas  vytautas.sajauskas@brakas.lt

Aušra Skersienė

Restauratorė
Pareigos: erdvinės raiškos, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. SkulptÅ«ra-restauravimas. Bakalauras
Vilniaus dailės akademija. Dailės ir interjero restauravimas. Magistras

Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose.

El. paštas  ausra.skersiene@brakas.lt

Inga Šmitienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, dailininkė-dizainerė
Piešimo, grafikos, piešimo metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Klaipėdos vizualinių komunikacijų dizaino katedra. Bakalauras
Vilniaus dailės akademijos Taikomosios dailės fakultetas. Magistras

El. paštas  inga.smitiene@brakas.lt

Andrius Tarasevičius

Tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Tapyba. Bakalauras

El. paštas  andrius.tarasevicius@brakas.lt

Rasa Užpelkytė

Tapytoja

Pareigos: tapybos, kompozicijos, spalvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo vaikų švietimo (dailė) vyresnioji mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Kauno institutas. Tekstilės bakalauras

El. paštas  rasa.uzpelkyte@brakas.lt

 

 

 Mokytojo pareigų funkcijos