{¦¦W¬i÷œ¢{^ž 2017 metai | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

2017 metai

Organizuoti projektai

„Wave on Wave2017“

Tarptautinis jaunųjų kÅ«rėjų projektas. Vykdomas trečią kartą.
Surengtos 3 tarptautinės parodos. 
Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybės 
Ugdymo ir kultÅ«ros departamento Švietimo skyrius.

„Klaipėda - neužšÄ…lantis kultÅ«ros uostas“

Edukacinis projektas, skirtas Kultūros sostinės metams.
Fotografija, koliažai, medijos.
Dalyvauja visi mokyklos mokiniai.
Ekspozicijos – Klaipėdos mieste, mokykloje.

„Vakarai prie židinio“ (tęstinis)

Ilgalaikis kūrybinis edukacinių renginių ciklas klaipėdiečiams.
Temos: „KÅ«rybiškumo ugdymas dailės mokykloje“;
„Dailininko teatras - lėlių ir objektų teatro režisÅ«ra“;
Klaipėdos universiteto projekto filmas ,,Reportažas'';
,,Tapytojo Algirdo Taurinsko tapyba''.
Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir kultÅ«ros departamento Švietimo skyrius 

„Netradicinio ugdymo dienos“

Tęstinis projektas 3 kartus per metus. Meistriškumo pamokos
miesto švietimo įstaigoms ir socialiniams partneriams.


Projektai su socialiniais partneriais

„Kalbantys pastatai“ (tęstinis)

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos projekto
partneriai.
Tikslas – skleisti ir populiarinti virtualioje erdvėje Klaipėdos
miesto nekilnojamąsias kultūros vertybes bei jose gyvenusių
kultÅ«ros šviesuolių atminimą.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultÅ«ros taryba.

„Menų krantai“

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos projekto partneriai.
Tarptautinė vaikų ir jaunimo kūrybinė laboratorija aplink Baltijos jūrą.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultÅ«ros taryba.

Praktinis - kÅ«rybinis medijų projektas  „Reportažas“

Klaipėdos universiteto projekto partneriai. Sukurtas filmas.
Pristatymas – mokykloje ir internetinėje erdvėje.

Mokinių vasaros socializacijos projektas „Aš myliu Klaipėdą“,

skirtas miestui – kultÅ«ros sostinei. Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos
partneriai.

Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyrius.
Parodos ekspozicija – Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje.

Edukacinis projektas ,,Po balta bure“

Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos aukštoji jÅ«reivystės mokykla.
Parodos ekspozicija – Klaipėdos aukštojoje jÅ«reivystės mokykloje.

„Jausti – vadinasi matyti“ (tęstinis)

Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialo partneriai.
Projektą  finansuoja KultÅ«ros rėmimo fondas.
Ekspozicijos – atvirose erdvėse.

„Knygų ekspertų kovos"- miesto mokinių projektas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultÅ«ros centro partneriai.
Baigiamasis renginys – mokykloje.

Keliaujantis media konteineris „Šiaurės dvasia“/ „ANERSAAQ‘‘

Tarptautinio projekto Art Container – Travelling Discoveries of
Creativity partneriai.
Kūrybinės dirbtuvės mokiniams.
Vaizdo projekcijų su mokinių piešiniais pristatymas Klaipėdos
piliavietėje.

Atviro muziejaus interaktyvios pažinimo programos
„KultÅ«riniai klodai“. Adomo Brako kÅ«ryba

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos edukacinio
projekto partneriai.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultÅ«ros taryba ir Lietuvos
kultūros ministerija.
Pristatymas – mokykloje.

Respublikinės akcijos

„Tolerancijos knyga“, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai.

„Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai.