{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Vadovo veiklos ataskaita | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla