Mokinių priėmimas

 

 
MOKINIŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU
 
ANKSTYVASIS DAILĖS UGDYMAS (NVŠ)
6–7 metų mokiniams (pirmokams).
Programos trukmė – 1 metai.
 
 
 
PRADINIS DAILĖS UGDYMAS (FŠPU)
7–10 metų mokiniams.
Programos trukmė – 3 metai.
 
 
PARUOŠIAMASIS (DAILĖS MĖGĖJŲ) UGDYMAS (NVŠ)
11 metų mokiniams.
Programos trukmė – 1 metai.
 
 
 
PAGRINDINIS DAILĖS UGDYMAS (FŠPU)
Mokiniams, baigusiems pradinio dailės ugdymo programą ir gabiems dailei vaikams (nuo 12 metų).
Programos trukmė – 4 metai.
Baigusiems išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimas (k. 9201).
 
 
 
PROFESINĖS LINKMĖS DAILĖS UGDYMAS (NVŠ)
Mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą.
Programos trukmė 1 – 2 metai.

 

 

PAPILDOMAS NUOTOLINIS MOKINIŲ PRIĖMIMAS (esant laisvai vietai grupėje):
Rugsėjo 4-6 d.
Sausio 2-5 d.

Susipažinkite su mūsų mokykla

 

____________________________________________________________

 

Gerbiami tėveliai,


Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas 
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę.


KVITAS (PDF)