Mokinių priėmimas

Gerbiami tėveliai,


Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas 
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę.


KVITAS (PDF) 

____________________________________________________________

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2020-2021 m. m.

Šiuo metu mokinius priimame į ankstyvojo, profesinės linkmės ir suaugusiųjų dailės ugdymo programas. Kitose programose vietų nebėra.

Priėmimo tvarka:

1. Užpildyti atitinkamos dailės ugdymo programos formą
2. Užpildyti mokymo sutartį ir skenuotą atsiųsti į dailesmokykla@brakas.lt

Ankstyvasis dailės ugdymas (6-7 m.)
Profesinės linkmės dailės ugdymas (pabaigę pagrindinę dailės ugdymo programą)

Mokymo sutartis (ankstyvasis dailės ugdymas)
Mokymo sutartis (profesinės linkmės dailės ugdymas)

____________________________________________________________

SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS UGDYMAS
Mokymo sutartis (suaugusiųjų dailės ugdymas)
Priėmimo į mokyklą prašymas (suaugusiųjų švietimo dailės ugdymas)
Asmens sutikimas dėl duomenų rinkimo, kaupimo, apdorojimo, saugojimo, naudojimo, teikimo