Visos naujienos


 

Gerbiami tėveliai,

Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas į
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę, grupę.


KVITAS (PDF) 

 

 

 

 

 

2023-2024 m.m. pamokų tvarkaraštis

 

 

 

 

 

 

Mokykloje naudojame TAMO dienyną.

Tamo dienyno naudotojo vadovas tėveliams ir mokiniams

 

 

 

 

Filmukas apie Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklą

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

 

Gerbiami tėveliai,

Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas į
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę, grupę.


KVITAS (PDF) 

 

KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS 2023 M. MOKINIŲ VASAROS UŽIMTUMO PLANAS

 I. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS POREIKIŲ VYKDYMO PROGRAMA:

1. Praktinių įgūdžių formavimas ir vasaros socializacijos programa:

1.1. Pagrindinio dailinio ugdymo programos 1–3 klasių mokinių vasaros praktika
 „Jaunųjų kūrėjų pleneras“
Birželio 1–14 d.
Vieta: Klaipėda, senamiestis, Rumpiškės dvaro parkas
1.2. Edukacinis projektas-akcija
„Su Klaipėdos mūza“
Birželio 14 d.
Vieta: Klaipėdos miesto „Ąžuolų giraitės“ parkas (Paryžiaus Komunos g., Klaipėda)
1.3. Edukacinis projektas-pleneras
„Jūratė ir Kąstytis“
Birželio  1–14 d.
Vieta: Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, Rumpiškės dvaras (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
1.4. Parodų, edukacinių užsiėmimų lankymas
Birželio 1–14 d.
Vieta: Klaipėdos kultūros įstaigos

2.  Projektai su socialiniais partneriais:

2.1.  Edukacinis projektas-pleneras
„Baltos Svajonės. Dėlionė miestui/ Kretingai 770“
Birželio 1–14 d.
Vieta: Kretingos rajono kultūros centras (J. Pabrėžos g. 1, Kretinga),
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
2.2. Edukacinis projektas-pleneras
„Asambliažas. Pasakų motyvais“
Birželio 1–14 d.
Vieta: Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ (Kalnupės g. 20, Klaipėda)
2.3. Edukacija vaikams
„Formų transformacija“
Birželio 1–rugpjūčio 31 d.
Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaitykloje (Vytauto g. 72, Palanga)
2.4. Tarptautinė gerosios patirties sklaida
„Meno sparnai“
Rugpjūčio 1–31 d.
Vieta: Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
 
II. MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIŲ TENKINIMO PROGRAMA:
 
3. Parodų ciklas Klaipėdos mokyklos ir  miesto bendruomenei
3.1. „Profesionalių dailininkų galerija“:
Rasos Užpelkytės personalinė paroda
Birželio 5–rugpjūčio 31 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
3.2. Seminaras
„Projektiniai pašto ženklai tarpukario Lietuvoje“
Birželio 6 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
 
4. Mokinių parodos :
4.1. IV klasės baigiamųjų (diplominių) darbų skulptūros paroda
Birželio 1–rugpjūčio 31 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
4.2. Pagrindinio dailinio ugdymo programos 1-3 klasių mokinių vasaros praktikos  „Jaunųjų kūrėjų pleneras“ paroda
Birželio 14 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
4.3. Tarptautinio konkurso
„Wave on wave 2023“
nugalėtojų paroda
Birželio 1–rugpjūčio 30 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
4.4. Tarptautinio konkurso
„Wave on wave 2023“
nugalėtojų virtuali paroda
4.5. Edukacinis projekto-plenero
„Jūratė ir Kąstytis“
paroda
Birželio 14–rugpjūčio 31 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, Rumpiškės dvaras (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
4.6. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių paroda
„Vaikystės spalvos“
Birželio 23–liepos 28 d.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaitykloje (Vytauto g. 72, Palanga)
4.7. Paroda „Klaipėda“
Birželio 23–liepos 28 d.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekos Dituvos filialas (Dituvos g. 41, Derceklių k., Klaipėdos raj.)
4.8. Skulptūros paroda
„Formos“
Birželio 1–rugpjūčio 31 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos kiemelis (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
4.9. Augustino Virgilijaus Burbos mokinių grafikos baigiamųjų darbų paroda
„Iš mokyklos archyvų“
Birželio 1–rugpjūčio 31 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos Aktų salė (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
4.10. Grafikos darbų paroda
„Grafikos magija III“
Birželio 1–rugpjūčio 31 d.
Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9, Klaipėda)
5. Ugdymo poreikio tenkinimas, informacijos sklaida:
5.1. Atvirų durų savaitė tėvams ir mokiniams
Birželio 3–14 d., rugpjūčio 19–22 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)
5.2. Mokinių priėmimas į Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklą
Birželio 1–rugpjūčio 21 d.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda)

 

 

 

 

 

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių darbų parodos

 

 

 
MOKINIŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

NUO BIRŽELIO 1 D. IKI RUGPJŪČIO 20 D.

 
ANKSTYVASIS DAILĖS UGDYMAS (NVŠ)
6–7 metų mokiniams (pirmokams).
Programos trukmė – 1 metai.
 
 
 
PRADINIS DAILĖS UGDYMAS (FŠPU)
7–10 metų mokiniams.
Programos trukmė – 3 metai.
 
 
PARUOŠIAMASIS (DAILĖS MĖGĖJŲ) UGDYMAS (NVŠ)
11 metų mokiniams.
Programos trukmė – 1 metai.
 
 
 
PAGRINDINIS DAILĖS UGDYMAS (FŠPU)
Mokiniams, baigusiems pradinio dailės ugdymo programą ir gabiems dailei vaikams (nuo 12 metų).
Programos trukmė – 4 metai.
Baigusiems išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimas (k. 9201).
 
 
 
PROFESINĖS LINKMĖS DAILĖS UGDYMAS (NVŠ)
Mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą.
Programos trukmė 1 – 2 metai.

 

 

PAPILDOMAS NUOTOLINIS MOKINIŲ PRIĖMIMAS (esant laisvai vietai grupėje):
Rugsėjo 4-6 d.
Sausio 2-5 d.

Susipažinkite su mūsų mokykla

 

____________________________________________________________

 

Gerbiami tėveliai,


Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas 
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę.


KVITAS (PDF)